Xدرباره من

سوابق کاری

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره - توزیع دارویی محیادارو

تاکنون - 1395

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره - توزیع دارویی پوراپخش

1395 - 1389

قائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره - شیرپاستوریزه پگاه تهران- تولیدی

1389 - 1388

عضو هیأت مدیره و معاون مالی - توزیع دارویی داروپخش

1388 - 1384

مدیرمالی و پشتیبانی - هولدینگ داروپخش - سرمایه گذاری

1384 - 1382

مدیر حسابرسی داخلی - کارخانجات داروپخش - تولیدی

1379 - 1378

سوابق تدریس

مدرس دانشگاه در رشته های مدیریت و مالی

سازمان مدیریت صنعتی

تاکنون - 1382

مجموعه بازار سازان - TMBA

از سال 1396 تا کنون

دانشگاه پیام نور

1384 - 1383

دانشگاه آزاد اسلامی تهران سما

1382 - 1377

موسسه مدرسان شریف

1381

مرکز آموزش عالی اسلامی کار

1381 - 1380

مرکز آموزش عالی فرهنگیان

1378 - 1377

عضویت در محافل و مجامع حرفه ایی

IACPA - عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

1384

کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی

1384

عضو هیأت علمی مجموعه بازار سازان - TMBA

از سال 1396 تا کنون

عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی به نمایندگی از صنعت پخش

تاکنون - 1386

عضو انجمن صنعت پخش ایران

1394 - 1391

فایل های تدریس دانشگاهی

  • مدیریت مالی
  • حسابداری صنعتی
  • استانداردهای حسابداری
  • فصل نامه
ردیففصل بندیعنوانمدرستاریخدانلود
1 مدیریت مالی - فصل اول مدیریت مالی برای مدیران - MBA دکتر حمید ترکاشوند 1401/06
2 مدیریت مالی - فصل دوم مدیریت مالی برای مدیران - MBA دکتر حمید ترکاشوند 1401/06
3 مدیریت مالی - فصل سوم مدیریت مالی برای مدیران - MBA دکتر حمید ترکاشوند 1401/06
ردیففصل بندیعنوانمدرستاریخدانلود
1 حسابداری صنعتی - فصل اول مبانی نظری حسابداری دکتر حمید ترکاشوند 1400/03
2 حسابداری صنعتی - فصل دوم صورت سود و زیان و عوامل قمیت تمام شده دکتر حمید ترکاشوند 1400/03
3 حسابداری صنعتی - فصل سوم موجودی موارد و کالا دکتر حمید ترکاشوند 1400/03
4 حسابداری صنعتی - فصل چهارم حقوق و دستمزد دکتر حمید ترکاشوند 1400/03
5 حسابداری صنعتی - فصل پنجم سربار تولیدی دکتر حمید ترکاشوند 1400/03
6 حسابداری صنعتی - فصل ششم دفاتر کارخانه و مرکزی دکتر حمید ترکاشوند 1400/03
7 حسابداری صنعتی - فصل هفتم هزینه یابی سفارش کار دکتر حمید ترکاشوند 1400/03
8 حسابداری صنعتی - فصل هشتم هزینه یابی مرحله ای دکتر حمید ترکاشوند 1400/03
9 حسابداری صنعتی - فصل نهم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC و هزینه یابی سنتی دکتر حمید ترکاشوند 1400/03


مقالات علمی و آموزشی

ردیف نام مقاله نگارش تاریخ مقاله دانلود
1 فصلنامه 17 انجمن پخش دکتر حمید ترکاشوند 1399/03
2 فصلنامه 13 انجمن پخش دکتر حمید ترکاشوند 1397/03
3 آفتاب سلامت دکتر حمید ترکاشوند 1397/02
4 نشست تخصصی انجمن و سازمان امور مالیاتی دکتر حمید ترکاشوند 1396/10
5 بازدید از شرکت نوالتیا دکتر حمید ترکاشوند 1396/02
6 میزگرد مالیات دکتر حمید ترکاشوند 1395/11
7 مصاحبه با دارو نگار دکتر حمید ترکاشوند 1395/10
8 صورت جریان وجوه نقد دکتر حمید ترکاشوند 1395/10
9 اعتبار سنجی دکتر حمید ترکاشوند 1395/07
10 وجوه نقد و تاثیر آن بر سود آوری دکتر حمید ترکاشوند 1394/07
11 مدیریت وجوه نقد وتاثیر آن بر سود آوری دکتر حمید ترکاشوند 1394/02
12 رازینوس دکتر حمید ترکاشوند 1393/10
13 اولین کنفرانس صنعت پخش دکتر حمید ترکاشوند 1393/06
14 فصلنامه صنعت پخش دکتر حمید ترکاشوند 1393/05
15 اهمیت تغییر در سیستم ها دکتر حمید ترکاشوند 1392/06
16 نتایج کمیته مالی دکتر حمید ترکاشوند 1392/03
17 مقاله جریان وجوه نقد دکتر حمید ترکاشوند 1376/03مصاحبه و سخنرانی ها

گالری تصاویر


گردهمایی مدیران ، روسا و فروشندگان - تبریز- خرداد 1402

گردهمایی مدیران ، روسا و فروشندگان - تبریز- خرداد 1402

گردهمایی مدیران ، روسا و فروشندگان - تبریز- خرداد 1402

گردهمایی مدیران ، روسا و فروشندگان - تبریز- خرداد 1402

گردهمایی مدیران ، روسا و فروشندگان - تبریز- خرداد 1402

گردهمایی مدیران ، روسا و فروشندگان - تبریز- خرداد 1402

گردهمایی مدیران ، روسا و فروشندگان - تبریز- خرداد 1402

گردهمایی مدیران ، روسا و فروشندگان - تبریز- خرداد 1402

بررسی موضوعات و چالش های موجود در سال 1400 و 1401

بررسی موضوعات و چالش های موجود در سال 1400 و 1401

اهداء لوح تقدیر به میران و روسای نمونه سال 1400

اهداء لوح تقدیر به میران و روسای نمونه سال 1400

بزرگداشت روز زن - سال 1400

بزرگداشت روز زن - سال 1400

گردهمایی سال 1400 مدیران و روسای شرمت محیادارو

گردهمایی سال 1400 مدیران و روسای شرمت محیادارو

گردهمایی مدیران و روساء - تهران - هتل اسپیناس پلاس - بهمن 1398

گردهمایی مدیران و روساء - تهران - هتل اسپیناس پلاس - بهمن 1398

گردهمایی مدیران و روساء - تهران - هتل اسپیناس پلاس - بهمن 1398

افتتاحیه شعبه همدان - 1398

افتتاحیه شعبه همدان - 1398

افتتاح شعبه جدید همدان در خرداد ماه سال 1398

افتتاحیه شعبه کرمان - 1398

افتتاحیه شعبه کرمان - 1398

افتتاحیه شعبه کرمان - 1398

تقدیرنامه

تقدیرنامه

به پاس برگزاری پنل تخصصی "گلوگاه های اجرایی مالیاتی و موانع کسب و کار" در چهارمین کنفرانس صنعت پخش ایران

تقدیرنامه

تقدیرنامه

به پاس برگزاری کارگاه تخصصی "کنترل های مالی در صنعت پخش" در اولین کنفرانس صنعت پخش ایران

تقدیرنامه

تقدیرنامه

به پاس حمایت ارزشمند در برگزاری چهارمین کنفرانس صنعت پخش ایران

گردهمایی مسئولین حسابداری و انبارداران - تهران - هتل بستان - 16 اسفند ماه 1397

تقدیرنامه

تقدیرنامه

حضور فعال شرکت محیادارو در سومین کنفرانس صنعت پخش ایران

تقدیرنامه

تقدیرنامه

حضور فعال شرکت محیادارو در شانزدهمین نمایشگاه ایران هلث

تقدیرنامه

تقدیرنامه

کسب عنوان همکار نمونه برگزیده در سال 1392

گردهمایی سراسری فروشندگان - استان البرز - مجتمع تفریحی کردان - 22 الی 24 تیر ماه 1396

گردهمایی مسئولین حسابداری و انبارداران - تهران - هتل آکادمی - 17 اسفندماه 1396

گردهمایی مسئولین حسابداری و انبارداران - تهران - هتل آکادمی - 17 اسفندماه 1396

گردهمایی سراسری فروشندگان - استان البرز - مجتمع تفریحی کردان - 22 الی 24 تیر ماه 1396

گردهمایی سراسری فروشندگان - استان البرز - مجتمع تفریحی کردان - 22 الی 24 تیر ماه 1396

همایش سالیانه شرکت پوراپخش

گردهمایی سراسری مدیران ارشد صنایع شیر ایران - اهواز - 5 الی 8 بهمن ماه 1388

گردهمایی سراسری مدیران ارشد صنایع شیر ایران - تهران - هتل گاجره - 11 لغایت 13 مهر ماه 1388

گردهمایی معاونین و مدیران ستادی و روسای شعب - جزیره کیش - 6 دی ماه 1397
فیلم ها


افتتاح پروزه انبار مرکزی و ساختمان اداری -اردیبهشت 1400
افتتاحیه پروژه ساخت انبارمرکزی-تیر1399
افتتاح استقرار محل جدید شعبه گرگان - خرداد 1399
گردهمایی سراسری محیادارو تهران-بهمن 1398
افتتاح شعبه کرمان -آذر 1398
افتتاح شعبه همدان -خرداد 1398
تصاویر منتخب محیادارو
ناوگان حمل و نقل محیادارو
تماس با من

  • *
  • *

View Larger Map

کیلومتر 15 بزرگراه فتح - شهرک دانش - تقاطع خیابان سولیران و کرمانی(مقابل شهرداری ناحیه 6 منطقه 18) - پلاک 1

تلفن ارتباط با مشتریان :   41252222-021

تلفن دفتر مرکزی :             66282020-021 و 41252000-021

شماره نمابر :                     66281702-021

کدپستی :                        43681-13871

بازدید امروز:  14 | بازدید یک هفته: 182 | بازدید یک ماه: 1072 | بازدید کل:  8054
دات نت نیوک فارسی